Styrelsen

Styrelsen

Ordf.        Sören Sjöbergh                   BREDBYN

V. ordf.     Niklas Persson                   LEMESJÖ, TREHÖRNINGSJÖ

Kassör     Marina Viström                   MELLANSEL

Sekr.        Maria Boström                   RISBÄCK, BREDBYN

Ledamot   Sofia Olsson                      SIDENSJÖ

Ledamot   Sirpa Matkala                     KÖPMANHOLMEN

Ledamot   Ingela Melinder                   LEMESJÖ, TREHÖRNINGSJÖ

Ledamot   Karl-Gunnar Häggkvist      HUSUM

Ledamot

Ledamot

Ledamot