Medlemsförteckning

Bygderådet Örnsköldsvik
MEDLEMSFÖRTECKNING
per 2020-10-31

Anundsjö Företagarförening
Anundsjö Hembygdsförening
Arnäs Idrottsförening
Billsta Samhällsförening
Björna i Ångermanland ek. för
Björna Idrottsförening
Björna sockens Hembygdsförening
Björnabyns byalag
By Intresseförening
Bölen-Rullnäs Intresseförening
Drömmebygdens Intresseförening
Flärke Bygdegårdsförening
Gideå Bygdegårdsförening
Gideå Hembygdsförening
Grundsunda Framtidsgrupp
Grundsunda Företagarförening
Grundsunda Hembygdsförening
Gärdals Samhällsförening
Hemlings Intresseförening
Husbyns Byalag
Intresseföreningen Skorpeds Framtid
IOGT-NTO Drömme
Köpmanholmens Samhällsförening
Ledings Bygdegårdsförening
Långsele Intresseförening
Långviksmons Idrotts o intresseförening
Långviksmons Missionsförsamling
Lännäs Byskoleförening
Medborgarhusföreningen Trehörningsjö
Mellansels Idrottsförening
Mellansels Intresseförening
Mo Samhällsförening
Movattnets Bygdegårdsförening
Myckelgensjö Byförening
Nolaskogs Företagarförening, Tre-sjö, L-mon, Björna
Norrmesunda Norrböle Bygdegårdsförening
Nävertjäls Bygdegårdsförening
Nätra Hembygdsförening
PRO Björna-Gideå
Seltjärns Bygdegårdsförening
Sidensjö Bygdegårdsförening
Sidensjö Framtid Ideell Förening
Själevad, Mo o Björna Pastorat
Skorpeds Bygdegårdsförening
Skorpeds Hembygdsförening
SSLS, Stranne,Stenberg,Lunne,Ströms Intresseförening
Stensödens Bydegårdsförening
Svedje IF
Sörgissjö/Sönnersta Intresseförening
Trehörningsjö Idrottsförening
Ulvö Kapellag
Uttersjö Verksamhetsförening
Västerhusortens Intresseförening
Åmynnets Intresseförening
Överhörnäsbygdens samhällsförening