Syftet med Bygderådet

22 april 2021 bildades ett Kommunbygderåd i Örnsköldsvik!

2013 ändrades namnet till Bygderådet i Örnsköldsvik, BRÖ, för att tydliggöra att föreningen inte har kopplingar till Kommunstyrelsen etc.

Bygderådets syften:

• Att befrämja landsbygdsutvecklingen i Örnsköldsviks kommun.
• Att vara ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna.
• Att vara de lokala utvecklingsgruppernas gemensamma röst i dialog med kommun mm.
• Att vara partipolitisk och religiöst obunden.

För att uppnå dessa syften skall KBR
• I samarbete med kommunen ta fram strategier för landsbygdsutveckling.
• Delta i den kommunala planeringen.
• Vara remissinstans i frågor viktiga för landsbygden.
• Marknadsföra landsbygden.
• Samarbeta mellan grupper och övriga delar i landsbygdsrörelsen.
• Nominera personer för representation i övriga sammanhang.
• Vara en del av organisationen ”Hela Sverige ska leva” HSSL genom representation i Länsbygderådets styrelse

Vad är en Lokal UtvecklingsGrupp = LUG?

LUG är alla ni föreningar i vår kommun som
- Arbetar brett för bygdens utveckling och bästa.
- Tar tillvara bygdens gemensamma intressen och företräder bygden i olika sammanhang.
- Är öppen för alla och verkar offentligt. Utses och arbetar demokratiskt. Är ofta en ideell förening.
- Verkar i ett område – byn eller församlingen – som avgränsas av bygdens befolkning.